Under sorgen ligger glädjen och väntar!

Vi lär oss tidigt hur vi ska göra för att skaffa oss det vi vill ha.
Vi lär oss ingenting om hur vi ska göra när vi förlorar det!

Sorg är en naturlig och känslomässig reaktion på en förlust. Dödsfall
och skilsmässor är händelser som ofta förknippas med sorg. Andra exempel är relationer till familjemedlemmar, vänner och kollegor, egen eller andras sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som vi tänkt oss.

Bakom utbrändhet och utmattningsdepression finns ofta obearbetad sorg. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor, tappar livsenergi och får svårare att känna glädje. Trots detta, saknar de flesta av oss kunskap om vad och hur vi kan och bör göra.


Sorgbearbetning är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Programmet har funnits i mer än 30 år och framgångsrikt hjälpt hundratusentals människor. Det ger dig insikter och verktyg så att du återigen kan delta helt och fullt i livet.
Du läker dina sår.
 
Varmt Välkommen!

En blomma till ditt hjärta!